FIRMA


Opracowany dla małych i średnich przedsiębiorstw system FIRMA stanowi kompleksowe narzędzie informatyczne ułatwiające prowadzenie wszystkich form księgowości (ryczałt, PKPiR, pełna księgowość), gospodarki magazynowej, ewidencji sprzedaży towarów i usług oraz ewidencji środków trwałych. Wbudowany system raportowania dostarcza wielu cennych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. Funkcja eksportu danych do plików w formacie DBF (wkrótce również XML) umożliwia kontynuowanie analiz w zewnętrznych programach (np. Microsoft Excel).


Niespotykana na polskim rynku polityka licencyjna (brak dodatkowych opłat za pracę w sieci komputerowej) czyni system FIRMA bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem zwłaszcza dla małych i nowopowstałych firm. Modułowa budowa pozwala dobrać konfigurację systemu do aktualnych potrzeb i warunków finansowych z pozostawieniem możliwości jego rozbudowy w przyszłości.

Aby zapewnić zgodność systemu FIRMA z aktualnie obowiązującym prawem monitorujemy pracę organów ustawodawczych, by na czas przygotować odpowiednie wersje aktualizacyjne. Użytkownicy systemu FIRMA posiadający ważne uprawnienia do jego aktualizacji mogą samodzielnie pobrać najnowsze wersje z naszego serwera internetowego lub otrzymać je na nośnikach tradycyjnych (płyta CD).

Duża stabilność pracy, możliwość wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jego instalacjami oraz obsługa wszystkich form księgowości sprawiły, że został szczególnie doceniony przez biura rachunkowe, które stanowią jedną z najliczniejszych grup jego użytkowników.

Program Firma współpracuje z drukarkami fiskalnymi Elzab, Posnet, Novitus oraz innymi wykorzystującymi protokół Elzab lub Posnet Thermal, możliwa jet także współpraca z niektórymi kasami fiskalnymi Elzab, Posnet i Novitus.

Moduły

WSZYSTKIE MODUŁY

 • Praca sieciowa w standardzie.
 • Eksport wszystkich zestawień do plików *.dbf w celu dalszego wykorzystania przez inne programy.
 • Mechanizmy szybkiego wyszukiwania, słowniki.
 • Generator wydruków pozwalający na budowanie zestawień z zastosowaniem zaawansowanych warunków selekcji oraz swobodnym definiowanie kolumn do wydruku.
 • Duża parametryzacja systemu.
 • Bezpieczeństwo - klika poziomów uprawnień, blokady dostępu do wybranych modułów.

F-K

 • Dowolne definiowanie planu kont, usuwanie i dodawanie kont podczas eksploatacji programu w trakcie roku obrachunkowego (wielopoziomowa analityka).
 • Wprowadzanie, modyfikacja i przechowywanie dokumentów księgowych.
 • Wykorzystanie schematów przesyłów w celu automatyzacji księgowań, prowadzonych zarówno w module FK, jak i w trakcie przesyłów z innych modułów.
 • Księgowanie kilku miesięcy lub lat jednocześnie.
 • Generowanie dowolnych zestawień i wykazów definiowanych przez użytkownika (dostępne również w pozostałych modułach).
 • Definiowanie i kontrola kręgu kosztowego.
 • Sporządzanie bilansu próbnego w dowolnym momencie użytkowania programu.
 • Łączenie kont w grupy (niezależnie od powiązań wynikających z planu kont) i generowanie wydruków jak dla pojedynczych kont.
 • Możliwość rozliczania kosztów wg miejsc powstawania (np. wg zleceń).
 • Drukowanie dziennika zapisów księgowych.
 • Zamykanie roku z wyliczeniem bilansu otwarcia na kilka wybieranych przez użytkownika sposobów; w szczególności zamykanie roku na różne sposoby dla różnych kont.
 • Mechanizm algorytmów umożliwiający tworzenie różnorodnych zestawień (np. F-01) i wskaźników na podstawie zapisów księgowych.

KSIĘGA

 • Prowadzenie zapisów księgowych wg obowiązujących przepisów.
 • Wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Generowanie wydruku dowodu wewnętrznego (opartego na dawnej deklaracji PIT-5).
 • Ewidencja przejazdów i kosztów eksploatacji.

EWIDENCJA RYCZAŁTU

 • Prowadzenie ewidencji przychodów, odliczeń od przychodów, odliczeń od podatku.

VAT

 • Prowadzenie ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów).
 • Rozliczanie i wydruk deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zgodnie ze wzorem urzędowym (w tym rozliczenia metodą kasową oraz kwartalną).
 • Obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Wydruk informacji podsumowujących VAT-UE.
 • Obsługa podatników prowadzących rozliczenia zgodnie z art. 84 ustawy.
 • Możliwość automatycznej korekty wartości początkowej środków trwałych i wyposażenia.

ROZRACHUNKI

 • Kontrola rozliczeń z kontrahentami.
 • Generowanie wszelkich zestawień obrazujących rozliczenia w wybranym okresie.
 • Naliczanie odsetek za zwłokę i drukowanie wezwań do ich zapłaty.
 • Wydruk poleceń przelewu.
 • Drukowanie rozrachunków nie zapłaconych, przeterminowanych i naliczonych odsetek.
 • Prowadzenie kasy i banku (dokumenty Kp, Kw, Bp, Bw, raporty kasowe).
 • Kontrolowanie, naliczanie i księgowanie różnic kursowych.
 • Obsługa przelewów elektronicznych do wybranych banków.

ŚRODKI TRWAŁE

 • Prowadzenie i wydruk ewidencji środków trwałych.
 • Obliczanie amortyzacji środków trwałych (liniowe lub degresywne).
 • Możliwość modernizacji środków trwałych, czasowego wyłączenia z eksploatacji, przeszacowania i innych zmian.
 • Księgowanie wielkości amortyzacji na różne konta w F-K.
 • Wydruk dokumentów OT i LT.

OBRÓT TOWAROWY

 • Sporządzanie, drukowanie, księgowanie i korekta dokumentów obrotu towarowego (faktur sprzedaży, zakupu i dokumentów wewnętrznych).
 • Obsługa faktur zaliczkowych.
 • Ewidencja i księgowanie dziennych zestawień sprzedaży niefakturowanej.
 • Obsługa inwentaryzacji.
 • Obsługa wybranych urządzeń fiskalnych.
 • Współpraca z modemami kasowymi firmy ELZAB.
 • Możliwość definiowania własnych formatów wydruków dokumentów.
 • Drukowanie zestawień sprzedaży, obrotów, cenników, kart magazynowych.
 • Definiowanie receptur (towarów utworzonych z elementów - kompletacja).
 • Obsługa zamówień i rezerwacji towarów.
 • Możliwość założenia dowolnej liczby magazynów.
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowyc.
 • Sprzedaż przez akwizytorów przy wykorzystaniu urządzeń typu SET (System Ewidencji Transakcji).
 • Opcja eksportu danych w formacie EDI dla firm korzystających z ECOD Comarch.
 • Funkcja wymiany danych między placówkami handlowymi w terenie, a centralą. Opcja pozwala również na wymianę dokumentów między biurem rachunkowym i jego klientami.Polecane Programy w tej kategorii


RAKS SQL
ENOVA
Technika Gliwice